Επικοινωνείστε μαζί μας...

Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την γραμματεία του μεταπτυχιακού καθημερινά από τις 09:00 έως τις 14:00.

κ. Ευριπίδης Τσατσιάδης

Tηλ.: 2461056654

E-mail: hydrogen@uowm.gr

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή ΖΕΠ, Κοζάνης, Κοζάνη, Ελλάδα

hydrogen@uowm.gr

Μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω email

2461056654

Μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω Τηλεφώνου