ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 1.3

ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 6

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 30

Διδάσκων Δρ. Γούλα Μαρία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αντιστρεπτές Αντιδράσεις και Χημική Ισορροπία – Όξινη και Βασική Χημεία – Οργανική Χημεία – Χημεία Πολυμερών – Φωτοχημεία – Χημεία Πλάσματος – Χημική Θερμοδυναμική – Χημική Κινητική – Ηλεκτροχημεία (Αντιδράσεις Οξείδωσης και Αναγωγής) – Ρυθμός Χημικής Αντίδρασης – Στοιχειώδεις Αντιδράσεις και Μηχανισμοί Αντιδράσεων – Θεωρία Χημικής Κινητικής (Νόμος δράσεως των Μαζών, Εξίσωση Arrhenius, Τάξη Αντίδρασης, Μοντέλα Χημικής Κινητικής) – Χημικοί Αντιδραστήρες -– Κατάλυση και Καταλύτες – Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Καταλυτών – Ιδιότητες και Χρήσεις Υδρογόνου – Το υδρογόνο ως Φορέας Ενέργειας – Παραγωγή Υδρογόνου – Μεταφορά, Αποθήκευση, Διανομή Υδρογόνου – Ασφάλεια Υδρογόνου – Χημική Τεχνολογία Υδρογόνου – Διεργασία Haber-Bosch – Hydrofining – Hydrocracking – Διεργασίες Fischer-Tropsch – Παραγωγή Μεθανόλης –  Πειραματικές Τεχνικές και Ασκήσεις στην Χημική Τεχνολογία.

Last modified: 15 Νοεμβρίου 2022

Comments are closed.