ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ FUEL CELLS

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 1.4

ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 7

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 36

Διδάσκοντες: Δρ. Τσιπλακίδης Δημήτριος, Δρ. Μαρνέλλος Γεώργιος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή και Βασικές αρχές – Ηλεκτρολυτικά και Γαλβανικά Στοιχεία – Νόμος και σταθερά του Faraday – Ηλεκτροχημικές αντιδράσεις – Θερμοδυναμική ηλεκτροχημικών αντιδράσεων (Εξίσωση Nernst και ηλεκτροχημικό δυναμικό) – Κινητική ηλεκτροχημικών αντιδράσεων (Εξισώσεις Butler-Volmer και Tafel, υπέρταση, υπέρταση ενεργοποίησης, ωμική υπέρταση, υπέρταση συγκέντρωσης) ηλεκτροχημικών αντιδράσεων – Κυψέλες καυσίμου (θερμοδυναμική, αρχή λειτουργίας, τύποι, υλικά, διατάξεις, συστήματα, τεχνικο-οικονομικά δεδομένα, σταθερές και κινητές εφαρμογές) – Ηλεκτρολυτικές Κυψέλες (θερμοδυναμική, αρχή λειτουργίας, τύποι ηλεκτρόλυσης, υλικά, διατάξεις, συστήματα, τεχνικο-οικονομικά δεδομένα), Εφαρμογές ηλεκτρόλυσης (Power2X, Ηλεκτρόλυση Η2Ο ή/και CO2), Ηλεκτροχημική σύνθεση αμμωνίας – Ηλεκτροχημικές μέθοδοι χαρακτηρισμού (Μετρήσεις φαινομένων πόλωσης ηλεκτροδίων, φασματοσκοπία εμπέδησης σύνθετης αντίστασης, βολταμετρία).

Last modified: 11 Νοεμβρίου 2022

Comments are closed.