ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 2.2

ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 7

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 36

Διδάσκων: Δρ. Δουβαρτζίδης Σάββας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οχήματα και Πηγές Ενέργειας – Δυναμική Ανάλυση Οχημάτων – Αποθήκευση Υδρογόνου σε Οχήματα –  Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) – Ιστορική Εξέλιξη των ΜΕΚ – Παράμετροι Λειτουργίας και Αξιολόγησης ΜΕΚ – Κινηματική Ανάλυση και Διαστασιολόγηση ΜΕΚ – Σχηματισμός Μίγματος σε ΜΕΚ – Φαινόμενα και Είδη Καύσης σε ΜΕΚ – Χρήση και Ιδιότητες του Υδρογόνου σε ΜΕΚ – Χρήση Υδρογόνου με Έμμεσο Σχηματισμό Μίγματος – Χρήση Υδρογόνου με Άμεσο Ψεκασμό – Ανάλυση Καύσης με Άμεσο Ψεκασμό – Διαστρωματοποιημένη Καύση Υδρογόνου  –  Έλεγχος της Καύσης Υδρογόνου σε ΜΕΚ – Καύση με Αυτανάφλεξη – Καύση Μιγμάτων Υδρογόνου-Μεθανίου – Συμβατική Μετάδοση Κίνησης –  Οχήματα με ΜΕΚ Υδρογόνου –– Ιστορική Εξέλιξη Ηλεκτροκίνησης – Μπαταρίες Οχημάτων – Υπερπυκνωτές και Σφόνδυλοι – Ηλεκτρικές και Υβριδικές Μεταδόσεις Κίνησης – Ανάκτηση Ενέργειας Πέδησης – Τύποι και Χαρακτηριστικά Ηλεκτροκινητήρων – Brushed DC Motors – Επαγωγικοί ηλεκτροκινητήρες – Ηλεκτροκινητήρες μόνιμου μαγνήτη επιφανείας DC – Ηλεκτροκινητήρες εσωτερικού μόνιμου μαγνήτη AC – Μετατροπείς DC/DC – Traction Drive και Τριφασικοί Μετατροπείς – Φόρτιση Μπαταριών – Έλεγχος της ηλεκτροκίνησης – Τεχνική Περιγραφή Εμπορικών Ηλεκτρικών Οχημάτων – Μέτρα Ασφαλείας Υψηλής Τάσης – Ιστορική Εξέλιξη των Οχημάτων Fuel Cells – Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFCs) χαμηλής (LT-PEMFCs) και υψηλής θερμοκρασίας (HT-PEMFCs) – Σχεδιασμός και μοντελοποίηση συστοιχιών LT-PEMFC ή HT-PEMFCs – Υποσυστήματα Τροφοδοσίας Υδρογόνου και Αέρα – Σύστημα Θερμικής Διαχείρισης – Σύστημα Ύγρανσης –  Υβριδικά Συστήματα Πρόωσης με Fuel Cells – Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση Οχημάτων με Fuel Cells – Μελέτες Περιπτώσεων Οχημάτων με Fuel Cells – Υδρογονοκίνηση σε Τρένα, στη Ναυσιπλοΐα και στην Αεροπορία – Θέματα Ασφαλείας στην Υδρογονοκίνηση – Ερευνητικές Τάσεις και Προκλήσεις

Last modified: 12 Νοεμβρίου 2022

Comments are closed.