ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 2.5

ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 4

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 24

Διδάσκων: Θα ανατεθεί.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά Υδρογόνου – Η Ελληνική Αγορά Υδρογόνου – Διεθνείς και Ελληνικές Νομοθεσίες Παραγωγής, Διακίνησης, Χρήσης και Ασφάλειας – Ενεργειακή Οικονομία και Πολιτική – Οικονομικές Τάσεις και Προβλέψεις ανά Τομέα Παραγωγής και Κατανάλωσης – Ευκαιρίες και Προκλήσεις της «Οικονομίας του Υδρογόνου».

Last modified: 12 Νοεμβρίου 2022

Comments are closed.