ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-23
ΚΥΜΑ Α ΚΥΜΑ Β
31/3/2023 Παρασκευή ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΤΙΡΙΑ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (1) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΤΙΡΙΑ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (2)
1/4/2023 Σάββατο ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΤΙΡΙΑ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (3) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΤΙΡΙΑ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (4)
7/4/2023 Παρασκευή ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η2 (1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η2 (2)
8/4/2023 Σάββατο ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η2 (3) ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η2 (4)
28/4/2023 Παρασκευή ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ (1) ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ (2)
29/4/2023 Σάββατο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η2 (1) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η2 (2)
5/5/2023 Παρασκευή ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΤΙΡΙΑ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (5) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΤΙΡΙΑ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (6)
6/5/2023 Σάββατο ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΤΙΡΙΑ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (7) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΤΙΡΙΑ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (8)
12/5/2023 Παρασκευή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η2 (3) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η2 (4)
13/5/2023 Σάββατο ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ (3) ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ (4)
19/5/2023 Παρασκευή ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΤΙΡΙΑ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (9) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΤΙΡΙΑ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (10)
20/5/2023 Σάββατο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η2 (5) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η2 (6)
26/5/2023 Παρασκευή ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η2 (5) ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η2 (6)
27/5/2023 Σάββατο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η2 (7) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η2 (8)
2/6/2023 Παρασκευή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η2 (9) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η2 (10)
3/6/2023 Σάββατο ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ (5) ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ (6)
9/6/2023 Παρασκευή ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η2 (7) ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η2 (8)
10/6/2023 Σάββατο ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η2 (9) ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η2 (10)
16/6/2023 Παρασκευή ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ (7) ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ (8)
17/6/2023 Σάββατο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η2 (11) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η2 (12)
23/6/2023 Παρασκευή ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ/ΑΓΟΡΕΣ/ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ (1) ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ/ΑΓΟΡΕΣ/ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ (2)
24/6/2023 Σάββατο ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ/ΑΓΟΡΕΣ/ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ (3) ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ/ΑΓΟΡΕΣ/ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ (4)
30/6/2023 Παρασκευή ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ (9) ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ (10)
1/7/2023 Σάββατο ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ (11) ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ (12)
7/7/2023 Παρασκευή ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ/ΑΓΟΡΕΣ/ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ (5) ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ/ΑΓΟΡΕΣ/ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ (6)
8/7/2023 Σάββατο ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ/ΑΓΟΡΕΣ/ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ (7) ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ/ΑΓΟΡΕΣ/ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ (8)
15/7/2023 Παρασκευή EΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 1
16/7/2023 Σάββατο EΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 2
22/7/2023 Παρασκευή EΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 3
23/7/2023 Σάββατο EΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 4
29/7/2023 Παρασκευή EΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 5
Οι ώρες των μαθημάτων καθορίζονται ως εξής:
Παρασκευές: ΚΥΜΑ Α (16:30-18:40) – ΚΥΜΑ Β (18:50-21:00)Σάββατα: ΚΥΜΑ Α (9:00 – 11:20) – ΚΥΜΑ Β (11:40 – 14:00)

Τα μαθήματα με την ένδειξη “online” πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τηλεκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας Zoom. 

Όλα  τα  υπόλοιπα  μαθήματα  πραγματοποιούνται  υβριδικά  με  φυσική  παρουσία  στην  αίθουσα  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΖΕΠ Κοζάνης) και για όσους φοιτητές δικαιούνται με τηλεκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Τα στοιχεία της αίθουσας τηλεκπαίδευσης Zoom του ΜΠΣ είναι τα εξής:
Σύνδεσμος αίθουσας: https://zoom.us/my/uowm.mpx
Personal Meeting ID: 980 505 9940
Last modified: 25 Μαρτίου 2023

Comments are closed.