MSc in Hydrogen Science and Technology

Δρ. Μαρία Α. Γούλα

Δρ. Μαρία Α. Γούλα

Η Δρ. Μαρία Α. Γούλα είναι Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μετρήσεων στις Καταλυτικές Διεργασίες για την Ενέργεια και το Περιβάλλον» στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), Διευθύντρια του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης (LAFEC/ΠΔΜ, ΦΕΚ.3300τ.Β/2018), μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Ινστιτούτου “Ενεργειακής Ανάπτυξης και Μετάβασης στη Μετα-λιγνιτική Εποχή” του Παν/μιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ-ΤΗΜΕΝΟΣ) και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΣΕΚ) και Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας» ενώ έχει διατελέσει ως Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

Από τον Σεπτέμβριο του 2021 έχει ορισθεί από την Σύγκλητο του ΠΔΜ ως Πρόεδρος του Τμήματος Εργοθεραπείας, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, έχει συμπεριληφθεί στη λίστα “Data for updated science–wide author databases of standardized citation indicators” του Stanford University (2% των κορυφαίων επιστημόνων σε παγκόσμιο επίπεδο) για τα έτη 2019, 2020 και 2021.

Η Καθ. Μ.Α. Γούλα, είναι πτυχιούχος του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (1987) και Διδάκτωρ στο αντικείμενο της Κατάλυσης του ιδίου Τμήματος/Πανεπιστημίου (1993). Απέκτησε πιστοποιητικό μεταπτυχιακής επιμόρφωσης στην θεματική ενότητα «Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση» (1999) από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

Απασχολήθηκε ως Ερευνήτρια :
(i) Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) (1993-1997).
(ii) Κέντρο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ), με έδρα την Πτολεμαΐδα (2000-2001).
(iii) Εργαστήριο Εναλλακτικών Συστημάτων Μετατροπής Ενέργειας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Παν/μιο Θεσσαλίας (2001-2004). Από το 2000 έως το 2004 δίδαξε (ΠΔ407) στα τμήματα: (α) Μηχανολόγων Μηχανικών, (β) Ιατρικής, και (γ) Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας του Παν/μίου Θεσσαλίας. Το έτος 2004 η Καθ. Μ.Α. Γούλα διορίσθηκε στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή (επί θητεία) στο Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης (ΤΕΑΝ), Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ), ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

Η Καθ. Μ.Α. Γούλα έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 89 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές και υψηλό δείκτη απήχησης (Άθροισμα IF = 622.581 και IF/δημοσίευση = 6.995), 152 εργασίες σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με κριτές και 85 εργασίες σε πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων με κριτές. Επίσης έχει συγγράψει: Διδακτικές Σημειώσεις για μαθήματα, 1 Βιβλίο, 2 κεφαλαία σε συλλογικούς τόμους (Wiley και Elsevier) και άνω των 10 Τεχνικών Εκθέσεων. Το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο της έχει προσελκύσει πλέον των 3275 ομότιμων ετεροαναφορών, Scopus (4098 στο Google Scholar) και έχει δείκτη επιστημονικής ποιότητας h-index = 32, Scopus (33 στο Google Scholar).

Η Καθ. Μ.Α. Γούλα έχει διατελέσει Συντονιστής σε 2 Εθνικά, 1 Interreg IRA και 3 Ιδρυματικά ερευνητικά προγράμματα, Εταίρος/Υπεύθυνος επιστημονικής ομάδας σε, 2 προγράμματα Διμερούς Συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας, σε 3 Εθνικά και 2 Περιφερειακά ερευνητικά προγράμματα και έχει συμμετάσχει ως Ερευνήτρια σε 7 Ευρωπαϊκά και 4 Εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Επίσης, ως Διευθύντρια του LAFEC έχει προσελκύσει απευθείας χρηματοδότηση από 2 βιομηχανίες/ ιδιωτικές εταιρείες. Επιπρόσθετα συμμετέχει ως Εξωτερικός Συνεργάτης/Υπεύθυνος επιστημονικής ομάδας στο Centre for Catalysis and Separation (CeCaS) του Khalifa University of Science and Technology, UAE.

Η Καθ. Μ.Α. Γούλα είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής πέντε (5) Επιστημονικών Περιοδικών (Catalysts/MDPI, Chemistry/MDPI, Fuel/MDPI, Frontiers in Chemistry, International Journal of Environmental Engineering, Journal of Environment and Waste Management), ενώ έχει διατελέσει Guest Editor στα Επιστημονικά Περιοδικά Catalysts (MDPI), Energies (MDPΙ) και Nanomaterials (MDPΙ). Είναι τακτικός κριτής (Reviewer) σε > 130 διεθνή επιστημονικά περιοδικά (>750 κρίσεις). Έχει αξιολογήσει προτάσεις των προσκλήσεων HORIZON, ΕΛΙΔΕΚ, IKY, ΓΓΕΤ, Science Fund of the Republic of Serbia, Cyprus Research Promotion Foundation (RPF), ERA.Net RUS Plus Innovation, American Chemical Society, Croatian Science Foundation (CSF), Marie Curie FP7-PEOPLE.

Η Καθ. Μ.Α. Γούλα έχει αναπτύξει ένα εξαίρετο δίκτυο συνεργασιών με ομάδες/ερευνητές παγκοσμίου φήμης από Πανεπιστήμια του εξωτερικού (Khalifa University of Science and Technology/UAE, University College London/UK, University of Surrey/UK, University of Zaragoza/Spain, Italian National Research Council/Italy, University of Milan/Italy, University of Bolognia/Italy, University of Shanghai/China, Sichuan University/China, Beijing University of Chemical Technology/China, Cyprus University of Technology/Cyprus, Delft University of Technology (TU Delft)/Netherlands, University of Hamburg/Germany) και του εσωτερικού (Παν/μιο Πατρών, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΕΚΕΤΑ, Παν/μιο Θεσσαλίας). Υπήρξε Επισκέπτης Καθηγητής σε αρκετά πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως Delft University of Technology, Khalifa University, University of Aveiro, University of Surrey, Beijing University of Chemical Technology, University of Zaragoza, University of Cyprus και Ruhr-Universitat.

Η Καθ. Μ.Α. Γούλα διετέλεσε Πρόεδρος Τμήματος (ΤΕΑΝ, 2004-2008), Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος (ΤΕΑΝ, 2008-2012 και ΜΗΧΠΕΡ, 2014-2016), Αναπληρωτής Κοσμήτορας στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (2007-2008), Προϊσταμένη του Τομέα Λιγνίτη του Κέντρου Τεχνολογίας και Έρευνας (ΚΤΕ, 2010-2012 και 2017-2019) του ΤΕΙΔΜ και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΠΔΜ (2019-2021). Η Καθ. Μ.Α. Γούλα έχει πλούσιο ακαδημαϊκό έργο καθώς, έχει διδάξει >20 προπτυχιακά μαθήματα ευρύτητας τίτλων, έχει την επίβλεψη 5 διδακτορικών διατριβών (υπό εξέλιξη), έχει συν-επιβλέψει 3 διδακτορικές διατριβές ενώ έχει επιβλέψει άνω των 17 Μεταπτυχιακών και 56 Προπτυχιακών Διπλωματικών εργασιών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους ακόλουθους τομείς:

Α. Παραγωγή H2 ή/αερίου σύνθεσης μέσω καταλυτικής αναμόρφωσης φυσικού αερίου, βιο-αιθανόλης, βιοαερίου, γλυκερόλης, βιοελαίου.
Β. Εκλεκτική αποξυγόνωση φυτικών ελαίων για παραγωγή ανανεώσιμου ντίζελ.
Γ. Αναγωγή του CO2, για παραγωγή μεθανίου, μεθανόλης, ή/και ανώτερων υδρογον-ανθράκων και αλκοολών.
Δ. Οξειδωτική σύζευξη μεθανίου για παραγωγή αιθυλενίου.
Ε. Εκλεκτική αναγωγή των οξειδίων του αζώτου (NO2) για απομάκρυνσή τους από τα απαέρια κινητήρων diesel σε συνθήκες φτωχού καυσίμου.
Στ. Καταλυτική πυρόλυση υπολειμματικής βιομάζας για παραγωγή υδρογόνου, βιοελαίου και βιο-εξανθρακώματος.

Πληροφορίες

Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Υπεύθυνος

Ευριπίδης Τσατσιάδης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Ώρες εξυπηρέτησης

Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00πμ - 2:00μμ